Speelpleinwerking

Elk kind is uniek! Wij vinden het belangrijk dat onze speelpleinwerking toegankelijk is voor zoveel mogelijk kinderen. 

Inschrijven

Inschrijven is niet nodig.

Vul wel op voorhand de inlichtingenfiche in als uw kind(eren) voor de eerste keer komen.

Bij wijziging van gegevens (adres/diagnose/...) vragen wij u om een nieuwe inlichtingenfiche in te vullen.

Prijs en betaling

Een dag speelpleinwerking (inclusief water, fruit en koek) kost €5,00 of €2,50 voor een halve dag, dit wordt gefactureerd.
 
Indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming of/en in contact staat met het OCMW, CAW of andere sociale organisatie neem dan zeker eens contact op met de dienst Jeugd. Misschien kom je in aanmerking voor sociaal tarief (50% korting).

Indien uw kind specifieke noden heeft dan is het bij ons mogelijk om op voorhand langs te komen om deze te bespreken. 

De deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen. De verzekering heeft betrekking op de wettelijke aansprakelijkheid en op de medische behandelingskosten na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Fiscaal aftrekbaar?

De speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met 14 jaar. De attesten worden automatisch opgestuurd.

Terugbetaling via mutualiteit

Via de mutualiteit kan je terugbetaling krijgen van deelname aan de speelpleinwerking. De dienst jeugd vult de attesten in en bezorgt deze na de herfstvakantie aan de ouders.

Jonger dan 6 jaar?

Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen terecht in IBO De Mallemolen, contact via ibodemallemolen@felies.be of via 059/23 30 01.