Onderwijscheques

1 cheques = € 10,00, als je recht hebt op onderwijscheques betaal je € 3,00.

Waarvoor te gebruiken? 

 • verplichte schoolkosten
 • schoolreizen en uitstappen
 • aankoop boeken en werkmateriaal
 • sportdagen
 • zwem- en turngerief via school
 • schoolmaaltijden

Voor wie?

 • ouder en kind zijn gedomicilieerd in De Haan EN
 • je ontvang een (equivalent) leefloon of
 • je hebt een beperkt inkomen of
 • alle gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming

Aantal Cheques?

 • kleuteronderwijs 3 tot 4 stuks
 • lager onderwijs 5 tot 8 stuks
 • secundair onderwijs (1e graad) 6 tot 12 stuks
 • secundair onderwijs (2e en 3e graad) 10 tot 15 stus

Het aantal aan te kopen onderwijscheques is afhankelijk van de persoonlijke situatie. 

Info en aanvraag

Sociaal Huis De Haan
Markt 2, 8420 De Haan
050/73 51 40
info@ocmwdehaan.be 

www.ocmwdehaan.be

Meebrengen bij aanvraag

 • identiteitskaart
 • inschrijvingsbewijs van de school voor het lopend schooljaar
 • recente inkomensbewijzen