IBO De Mallemolen

IBO De Mallemolen staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar, die in de gemeente De Haan wonen, schoollopen of van wie de ouders in De Haan werken. 

De kinderen worden, aansluitend op het begin van de lesuren, te voet, met het minibusje of met de gemeentelijke bus naar school gebracht. Elke avond, en eveneens op woensdagmiddag worden de kinderen met de bus aan school opgehaald, aansluitend op het einde van de lesuren. Dit gebeurt enkel op aanvraag van de ouders en mits verwittigen van zowel de school als De Mallemolen. Op zaterdag, schoolvrije dagen en tijdens de kerstvakantie is er geen busvervoer voorzien.

Op schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes is De Mallemolen geopend van 7-19u. Tijdens de zomervakantie kunnen enkel kleuters terecht in De Mallemolen. De lagere schoolkinderen kunnen terecht bij speelpleinwerking 't Pling. 

Voor de opvang vraagt de Mallemolen aan de ouders een vergoeding die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind. De bijdragen die worden gehanteerd zijn wettelijk bepaald.

Voor- en naschoolse opvang:
€ 0,85 per begonnen half uur.

Op zaterdag, schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes:

 

< 3 uur

 3 – 6 uur

 > 6 uur

Naschools

Gewoon tarief

1 kind

€ 3,72

€ 5,58

€ 9,30

€ 0,85/half uur

Gewoon tarief

Meer kinderen

€ 2,79

€ 4,19

€ 6,98

€ 0,64/half uur

Sociaal tarief

1 kind

€ 1,86

€ 2,79

€ 4,65

€ 0,43/half uur

Sociaal tarief

Meer kinderen

€ 1,40

€ 2,09

€ 3,49

€ 0,40/h


Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. Indien de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden van € 0,43 per begonnen half uur en respectievelijk € 4,65 - € 2,79 en € 1,86 op vrije dagen en tijdens de vakantieperiodes.

Bij toepassing van het sociaal tarief wordt een inkomensgrens van € 19.335,92 + € 3.579,60 per persoon ten laste gerespecteerd.

Contact & openingsuren

IBO De Mallemolen

Adres
Dorpsplaats 38421De Haan
tel.
059/23 30 01
E-mail
ibodemallemolen@felies.be
Volg ons op

Openingsuren

Vandaag

gesloten

Morgen

7 tot 9 uur & 15 tot 19 uur

Gedurende vakantieperiodes zijn wij op werkdagen geopend van 7-19u. 

Meer openingsuren