Fuifbeleid

Zaal 2 van sport- en recreatiecentrum Haneveld kan gebruikt worden als fuifzaal. De oppervlakte van deze zaal bedraagt 22m x 42m. Om alles in goede banen te leiden, de veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen werd door de jeugddienst en jeugdraad een fuifreglement opgemaakt. Om een fuif te organiseren dient er een aanvraagformulier te worden ingevuld.

Nachtlawaai / geluidsoverlast

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een afwijking op de geldende regelgeving betreffende nachtlawaai toestaan tot een bepaald uur. Dit betekent echter niet dat nachtlawaai wordt goedgekeurd, noch dat hinder voor de buurt zal getolereerd worden.

Geluidsnormen

Er gelden in Vlaanderen strikte geluidsnormen voor muziekactiviteiten.
In de sporthal mag tijdens de volledige duurtijd van de fuif het maximale geluidsniveau van > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq, 15min niet overschreden worden, meer informatie rondom de geluidsnormen kan u vinden in het aanvraagformulier.
De brochure van departement LNE kan u hier downloaden.
De technische handleiding van departement LNE kan u hier downloaden.

Aarzel niet om contact op te nemen met de jeugddienst voor meer informatie betreffende deze geluidsnormen. 

Logistieke ondersteuning

Bij de dienst cultuur kan je terecht voor informatie over het ontlenen van divers "feestmateriaal". Het gemeentebestuur stelt het materiaal gratis ter beschikking. Verenigingen uit De Haan krijgen het materiaal gratis geleverd, particulieren dienen het materiaal zelf af te halen.