Team Jeugd

Team jeugd werkt aan een degelijk jeugdbeleid. We organiseren activiteiten, geven informatie en ondersteunen ouders, kinderen en jongeren.

We proberen er voor te zorgen dat alle kinderen en jongeren het in onze gemeente naar hun zin hebben. We zorgen er ook voor dat kinderen en jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid in onze gemeente. De jeugddienst begeleidt daarom participatieve projecten zoals de jeugdraad en verschillende inspraakmomenten.

Op regelmatige basis worden er ook activiteiten en workshops georganiseerd, tijdens de zomer worden er naast de speelpleinwerking en de zomeractiviteiten ook kinderbuurtfeesten ingericht.

Een greep uit de taken van team jeugd:

  • een aanspreek- en informatiepunt zijn voor alle kinderen en jongeren
  • eigen activiteiten organiseren op schoolvrije momenten (workshops, zomeractiviteiten, speelpleinwerking, ...)
  • aankoop van speeltoestellen en inplanting van speelterreinen, speelzones in het bos
  • ondersteuning van het jeugdwerk en jeugdverenigingen (subsidies, lokalen, uitleendienst,…)
  • raadgevende opvolging van de jeugdraad en de werkgroepen

Contacteer ons